Συμμετοχή του ΙΕΚ Μεταμόρφωσης σε προγράμματα κινητικότητας Erasmus+

 

 

Erasmus+ 2022-2023

Erasmus+ 2021-2022

Erasmus+ 2020-2021

Erasmus+ 2019-2020

Erasmus+ 2018-2019

Erasmus+ 2017-2018