Η φοίτηση στην ειδικότητα «Βοηθός Ραδιολογίας και Ακτινολογίας» διαρκεί πέντε εξάμηνα περιλαμβάνοντας θεωρητικά μαθήματα στο ΙΕΚ και πρακτική άσκηση στα τμήματα Ραδιολογίας και Ακτινολογίας διαφόρων νοσοκομειακών δομών του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα.

 Ο κάτοχος διπλώματος στην ειδικότητα έχει πιστοποιήσει τις επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί ως «Βοηθός Ραδιολογίας και Ακτινολογίας» υποβοηθώντας το έργο του Τεχνολόγου Ακτινολόγου, συνεργάζεται στενά μαζί του για την αποδοτική χρησιμοποίηση όλων των δυνατοτήτων των μηχανημάτων και συσκευών.

 Το περιεχόμενο σπουδών καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής στους τομείς της ιατρικής απεικόνισης και της πυρηνικής ιατρικής.

 Ειδικότερα με τις απαραίτητες δεξιότητες και τεχνολογικές γνώσεις που έχουν αποκτήσει είναι ικανοί να χειρίζονται συσκευές και μηχανήματα απεικονιστικών συστημάτων υψηλής τεχνολογίας, όπως:

 

- κλασικό ακτινολογικό μηχάνημα - φορητό ακτινολογικό μηχάνημα

 - μαστογράφος

 - μέτρηση οστικής πυκνότητας

 - αξονικός τομογράφος

 - μαγνητικός τομογράφος

 - ψηφιακός αγγειογράφος

 - μηχανήματα πυρηνικής ιατρικής εφαρμόζοντας πιστά τους κανονισμούς ακτινοπροστασίας.

 

Τομείς απασχόλησης

 Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Βοηθός Ραδιολογίας και Ακτινολογίας» μπορεί να εργαστεί σε:

 - Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσοκομεία

 - Ακτινολογικά Εργαστήρια

 - Ιδιωτικές Κλινικές

 - Κέντρα Υγείας

       - Ακτινοδιαγνωστικά κέντρα

 

 


Φωτογραφίες - Εκδηλώσεις

Οδηγός σπουδών

Ερωτήσεις πιστοποίησης