Η φοίτηση στην ειδικότητα «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων» διαρκεί πέντε εξάμηνα. Η άρτια από κάθε άποψη εκπαίδευση των σπουδαστών περιλαμβάνει θεωρητικά μαθήματα στα διδακτήρια του ΙΕΚ και πρακτική άσκηση σε δημόσιους βρεφονηπιακούς σταθμούς.

   Ο κάτοχος διπλώματος στην ειδικότητα έχει πιστοποιήσει τις επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί στους παρακάτω τομείς απασχόλησης:

- Δημόσιους και ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς

- Νηπιαγωγεία

- Ιδρύματα που έχουν σχέση με τη φροντίδα και διαπαιδαγώγηση παιδιών μέχρι 6 ετών

- Παιδικές στέγες που ελέγχονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

- Βρεφονηπιακούς σταθμούς Δήμων, Κοινοτήτων, Υπουργείων, Οργανισμών, Εταιριών, κ.λ.π.

- Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

- Παιδότοπους

- Κατασκηνώσεις

- Κέντρα Οικογενειακού Προγραμματισμού

- Ειδικά Σχολεία και άλλες δομές Ειδικής Αγωγής ως Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό.

 

 


Φωτογραφικό υλικό - Εκδηλώσεις

Οδηγός σπουδών

Ερωτήσεις πιστοποίησης