Η φοίτηση στην ειδικότητα «Βοηθός Εργοθεραπείας» διαρκεί πέντε εξάμηνα περιλαμβάνοντας θεωρητικά μαθήματα στο ΙΕΚ και πρακτική άσκηση στα τμήματα εργοθεραπείας διαφόρων δομών του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα.

    Ο κάτοχος διπλώματος στην ειδικότητα έχει πιστοποιήσει τις επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί ως Βοηθός Εργοθεραπείας σε άτομα κάθε ηλικίας που εμφανίζουν δυσλειτουργίες ή και αναπηρίες, περιορισμούς στην εκτέλεση των έργων και των δραστηριοτήτων της καθημερινής τους ζωής ή και δυσκολίες στην ισότιμη κοινωνική συμμετοχή (άτομα με ψυχικές, κινητικές, νευρολογικές, αισθητηριακές και γνωστικές διαταραχές ή άτομα με κοινωνικούς περιορισμούς, όπως άτομα 3ης ηλικίας κ.α.) 

 

Τομείς απασχόλησης

- Νοσοκομεία (γενικά, ορθοπεδικά, παιδιατρικά, ψυχιατρικά)

- ΚΑΠΗ και Γηροκομεία
- Κέντρα Αποκατάστασης
- Δομές Κοινοτικής Ψυχικής Υγείας και Εξωκοινοτικής Αποκατάστασης
- Ειδικά Σχολεία και άλλες δομές Ειδικής Αγωγής, Ιδρύματα, Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας, Επαγγελματικά Εργαστήρια, Κέντρα Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων 

   

 


Φωτογραφίες - Εκδηλώσεις

Οδηγός σπουδών

Ερωτήσεις πιστοποίησης