Ο κάτοχος διπλώματος στην ειδικότητα έχει πιστοποιήσει τις επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που τον καθιστούν ικανό να τις εφαρμόζει στις κομμώσεις ανδρών και γυναικών καθώς και σε εργασίες περιποίησης κόμης. Το δίπλωμα του επιτρέπει να ασκήσει το επάγγελμα Κομμωτή - Κουρέα χωρίς άλλη προϋπηρεσία. [ Ν. 4512/2018(Α΄-5), άρθρο 244 και Ν. 4559/2018(Α΄-142), άρθρο 25 παρ. 4 ].

     Το ΙΕΚ Μεταμόρφωσης διαθέτει δικό του εργαστήριο κομμωτικής και όλα τα μαθήματα θεωρητικά και εργαστηριακά γίνονται στις εγκαταστάσεις μας.

 

   Τομείς απασχόλησης

- Ελεύθεροι επαγγελματίες – κομμωτήρια
- Βιομηχανίες – εταιρείες προϊόντων κόμης
- Πωλήσεις προϊόντων κόμης (επισκέψεις, αντιπροσωπείες, σύμβουλοι χρήσης αυτών)
- Τηλεόραση, θέατρο, κινηματογράφος, οίκοι μόδας
- Μεγάλα ξενοδοχεία, κλινικές, νοσοκομεία, κρουαζιερόπλοια, γυμναστήρια

 

 


Φωτογραφικό Υλικό - Εκδηλώσεις

Οδηγός σπουδών

Ερωτήσεις πιστοποίησης