Η φοίτηση στην ειδικότητα «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef)» διαρκεί πέντε εξάμηνα. Η εκπαίδευση των σπουδαστών περιλαμβάνει θεωρητικά μαθήματα στα διδακτήρια του ΙΕΚ και πρακτική άσκηση σε κουζίνες.

  Ο κάτοχος διπλώματος στην ειδικότητα έχει πιστοποιήσει τις επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που τον καθιστούν ικανό να  αναλάβει υπεύθυνα την οργάνωση και τη λειτουργία μιας επαγγελματικής κουζίνας, ανεξαρτήτως μεγέθους και τύπου. Γνωρίζοντας την μαγειρική, στοιχεία ζαχαροπλαστικής καθώς και την εστιατορική τέχνη, εργάζεται στην κουζίνα της επισιτιστικής ή ξενοδοχειακής μονάδας, επιμελείται και οργανώνει τη λειτουργία της, προετοιμάζει, παρασκευάζει και παραθέτει τα εδέσματα για μικρές και μεγάλες ομάδες ατόμων σύμφωνα με τις καθορισμένες προδιαγραφές ποιότητας της επισιτιστικής μονάδας και τα προβλεπόμενα επίπεδα υγιεινής.

Ο απόφοιτος των ΙΕΚ ειδικότητας "Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης - Αρχιμάγειρας (Chef)" είναι ένας εξειδικευμένος εργαζόμενος ικανός να χειρίζεται υπεύθυνα και αυτόνομα τα ακόλουθα θέματα:

1. Τον ποιοτικό έλεγχο, τη συντήρηση και την αξιοποίηση των τροφίμων.

2. Την υγιεινή των τροφίμων.

3. Την παρασκευή εδεσμάτων κάθε μορφής και ποικιλίας.

4. Την οργάνωση και διοίκηση της κουζίνας.

5. Τον τεμαχισμό και την προετοιμασία κρεάτων - πουλερικών - κυνηγιών - ψαριών - θαλασσινών και τη χρήση κάθε τεμαχίου.

6. Τη σωστή σύνθεση κάθε μενού με βάση τις ισχύουσες αγορανομικές και υγειονομικές διατάξεις.

7. Την παρουσίαση και διακόσμηση εδεσμάτων.

8. Την τέχνη της ζαχαροπλαστικής.

9. Την εφαρμογή αρχών κοστολόγησης.

10. Την ανάδειξη της ελληνικής γαστρονομικής ταυτότητας.

 


 

Φωτογραφικό υλικό - Εκδηλώσεις

Οδηγός σπουδών

Ερωτήσεις πιστοποίησης