Οι κάτοχοι διπλώματος Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα «Βοηθός Φυσικοθεραπείας» έχουν πιστοποιήσει τις απαραίτητες επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες με τις οποίες είναι πλήρως καταρτισμένοι για να ανταποκριθούν στα καθήκοντα τους, τα οποία περιλαμβάνουν την προετοιμασία και τη γραμματειακή υποστήριξη του εργαστηρίου φυσικοθεραπείας, την υποδοχή, την προετοιμασία ασθενών και την υποβοήθηση του φυσικοθεραπευτή στην εφαρμογή φυσικοθεραπευτικών μεθόδων.

 

     Τομείς απασχόλησης

- Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας

- Ιδρύματα και Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης ΑΜΕΑ (κινητικές αναπηρίες)

- Κ.Α.Π.Η.

- Χώροι θεραπευτικών λουτροπηγών

- Ειδικά Κέντρα Αποκατάστασης

- Νοσοκομεία, Κλινικές, Θεραπευτήρια

- Αθλητικά Κέντρα και Χώρους Αθλήσεως

 

 


Φωτογραφικό υλικό - Εκδηλώσεις

Οδηγός σπουδών

Ερωτήσεις πιστοποίησης