Ανακοινώσεις προς τους σπουδαστές!


Έναρξη  μαθημάτων  ΔΙΕΚ  Μεταμόρφωσης  2023Β

 

Δευτέρα 16-10-2023

 

Προσέλευση τμημάτων ώρα 15:15

Βοηθός Εργοθεραπείας (Γ’ Εξάμηνο)

 

Προσέλευση τμημάτων ώρα 16:00

Βοηθός Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας  (Α’& Γ΄ Εξάμηνα)

Βοηθός Εργοθεραπείας (Α’ Εξάμηνο)

Βοηθός Ραδιολογίας (Γ’ Εξάμηνο)

Στέλεχος Διοίκησης Οικονομίας (Α’& Γ΄ Εξάμηνα)

Φύλακες Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων (Α’& Γ΄ Εξάμηνα)

Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης (Α’ Εξάμηνο)

Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας  (Α’& Γ΄ Εξάμηνα)

Τεχνικός Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής (Α’ Εξάμηνο)

Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης- Αρχιμάγειρας (CHEF) (Γ’ Εξάμηνο)

 

Προσέλευση τμημάτων ώρα 17:45

Τεχνικός Αρτοποιός-Ζαχαροπλαστικής (Γ’ Εξάμηνο)

 

Τρίτη  17-10-2023

 

Προσέλευση τμημάτων ώρα 16:00

Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης (Γ΄ Εξάμηνο)

Αμπελουργίας και Οινολογίας (Α΄& Γ΄ Εξάμηνα)

 


ΕΓΓΡΑΦΕΣ  ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ  Β΄ ΦΑΣΗΣ

  Παρακαλούνται οι επιτυχόντες υποψήφιοι Β΄ Φάσης στις ειδικότητες του Δ.ΙΕΚ Μεταμόρφωσης να προσέλθουν απαραιτήτως από σήμερα Παρασκευή 29-09-2023 έως και την  Τετάρτη 04-10-2023 στο  ΙΕΚ για εγγραφή στο Α΄ εξάμηνο.

 Ώρες  προσέλευσης  του  κοινού  14:00 έως 19:00  καθημερινά.

 

Δικαιολογητικά:

 1.    Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

 2.    Φωτοαντίγραφο του Απολυτήριου Τίτλου Σπουδών (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ κ.λπ.)

 3.    Φωτοαντίγραφο αριθμού ΑΜΚΑ.

 4.    Φωτοαντίγραφο ΑΦΜ.

 5.    Πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης.

 6.    Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία σχετική με την ειδικότητα επιλογής). 

 7.    Εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους.

 

Δείτε τα αποτελέσματα στον παρακάτω σύνδεσμο.

  


ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Α' ΦΑΣΗΣ

     Οι εγγραφές των επιτυχόντων Α΄ φάσης συνεχίζονται ηλεκτρονικά μέχρι και την Τετάρτη 27-9-2023 στις 15:00 και διά ζώσης στα Δ.Ι.Ε.Κ. επιτυχίας μέχρι και την Τετάρτη 27-9-2023 στις 20:00.


ΕΓΓΡΑΦΕΣ  ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ  Α΄ ΦΑΣΗΣ

 Παρακαλούνται οι επιτυχόντες υποψήφιοι Α΄ Φάσης στις ειδικότητες του Δ.ΙΕΚ Μεταμόρφωσης να προσέλθουν απαραιτήτως από σήμερα Τρίτη 19-09-2023 έως και την Δευτέρα 25-09-2023 στο  ΙΕΚ για εγγραφή στο Α΄ εξάμηνο.

 Ώρες  προσέλευσης  του  κοινού  14:00 έως 19:00  καθημερινά.

Δικαιολογητικά:

 1.    Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

 2.    Φωτοαντίγραφο του Απολυτήριου Τίτλου Σπουδών (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ κ.λπ.)

 3.    Φωτοαντίγραφο αριθμού ΑΜΚΑ.

 4.    Φωτοαντίγραφο ΑΦΜ.

 5.    Πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης.

 6.    Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία σχετική με την ειδικότητα επιλογής). 

 7.    Εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους.

 

Δείτε τα αποτελέσματα στον παρακάτω σύνδεσμο.

 


Ανακοίνωση για παράταση εγγραφών και αιτήσεων επιλογής στα Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

     Παρατείνεται η δυνατότητα εγγραφής των επιτυχόντων μέσω του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου, καθώς και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων επιλογής υποψηφίων καταρτιζόμενων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού μέχρι και την Τρίτη 12.09.2023 στις 15.00 η ώρα.


ΕΝΑΡΞΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ  ΣΤΑ  ΔΗΜΟΣΙΑ  Ι.Ε.Κ.  ΕΚΤΟΣ  ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ  ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

    Από τη Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023 και ώρα 09:00 π.μ. αρχίζει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων επιλογής καταρτιζομένων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δημόσια Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το έτος κατάρτισης 2023-2024.

       Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης επιλογής έχουν οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς ηλικιακό όριο, μέχρι και την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023, ώρα 15:00. Σχετικές οδηγίες για τους ενδιαφερόμενους παρέχονται στην αρχική σελίδα του Πληροφοριακού Συστήματος στο σύνδεσμο: https://diek.it.minedu.gov.gr 

Οι νέες ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Μεταμόρφωσης, το έτος  κατάρτισης  2023-2024 είναι:

1. Βοηθός Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας  

2. Βοηθός Εργοθεραπείας 

3. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας 

4. Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

5. Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης   

6. Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας – Καλλωπισμού Νυχιών 

    & Ονυχοπλαστικής 

7. Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλαστικής

8. Τεχνικός Αμπελουργίας και  Οινολογίας  

    Τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. προσφέρουν ποιοτική δωρεάν επαγγελματική κατάρτιση, παρέχουν τη δυνατότητα στους καταρτιζόμενους να ενισχύσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα, την επαγγελματική τους δυναμική, τις προοπτικές απορρόφησης στην αγορά εργασίας, καθώς και την τοποθέτησή τους σε σύγχρονες θέσεις απασχόλησης.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ

     Για τους επιτυχόντες στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Μεταμόρφωσης που υπέβαλαν παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο έχει εκδοθεί ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. σχετικά με την περίοδο ηλεκτρονικής εγγραφής τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται αυτοπροσώπως στο Δ.Ι.Ε.Κ. από 28 Αυγούστου μέχρι 30 Αυγούστου 2023 τις ώρες 10:00 έως 13:00 και 1 έως 6 Σεπτεμβρίου 2023 τις ώρες 14:00 έως 19:00.

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ

    Οι πτυχιούχοι ΕΠΑ.Λ., Τ.Ε.Ε. Β΄ ΚΥΚΛΟΥ και Τ.Ε.Λ. μπορούν να εγγραφούν στο Γ΄ εξάμηνο φοίτησης των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. σε συναφείς ειδικότητες με τον επαγγελματικό τομέα από τον οποίο αποφοίτησαν. Σε αυτή την περίπτωση, η διαδικασία εγγραφής δεν γίνεται ηλεκτρονικά, αλλά με υποβολή αίτησης των ενδιαφερομένων στο Δ.Ι.Ε.Κ. που λειτουργεί Γ΄ εξάμηνο στις εν λόγω ειδικότητες, από 1 έως 15 Σεπτεμβρίου 2023 τις ώρες 14:00 έως 19:00.


Σας ενημερώνουμε ότι αύριο Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου, οι τελικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν κανονικά σύμφωνα με το πρόγραμμα.

   Προσοχή!  Οι τελικές εξετάσεις της Δευτέρας 6 Φεβρουαρίου, Τρίτης 7 Φεβρουαρίου και Τετάρτης 8 Φεβρουαρίου που δεν έγιναν λόγω καιρικών συνθηκών, θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου, την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου και Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου αντίστοιχα.

   Παρακαλούνται οι κ. εκπαιδευτές - εισηγητές και επιτηρητές, καθώς και οι καταρτιζόμενοι να προσέρχονται σύμφωνα με το πρόγραμμα στην ώρα τους.


     Σας ενημερώνουμε ότι με νεώτερη απόφαση της Περιφέρειας Αττικής το ΙΕΚ Μεταμόρφωσης θα παραμείνει κλειστό και αύριο Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου.


    Κατόπιν ανακοίνωσης της Περιφέρειας Αττικής σας ενημερώνουμε ότι το ΙΕΚ Μεταμόρφωσης αύριο  Τρίτη 7 Φεβρουαρίου  θα είναι κλειστό.


Σύμφωνα με απόφαση της Περιφέρειας  Αττικής το ΙΕΚ Μεταμόρφωσης θα είναι κλειστό αύριο Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου, λόγω των δύσκολων καιρικών συνθηκών.

Για την τελική εξέταση των μαθημάτων της Δευτέρας θα οριστεί νέα ημερομηνία και θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση.


Έναρξη  μαθημάτων  ΔΙΕΚ  Μεταμόρφωσης  2022Β

Δευτέρα 10-10-2022

Προσέλευση τμημάτων ώρα 15:15

Εργοθεραπείας (Γ’ Εξάμηνο)

Προσέλευση τμημάτων ώρα 16:00

Βρεφονηπιοκόμων (Α’& Γ΄ Εξάμηνα)

Εργοθεραπείας (Α’ Εξάμηνο)

Φυσικοθεραπείας (Γ’ Εξάμηνο)

Ραδιολογίας (Γ’ Εξάμηνο)

Στέλεχος Διοίκησης Οικονομίας (Α’ Εξάμηνο)

Κομμωτικής (Α’ Εξάμηνο)

Ποδολογίας (Α’& Γ΄ Εξάμηνα)

Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης (Α’ Εξάμηνο)

Φύλακες Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων (Α’& Γ΄ Εξάμηνα)

Προσέλευση τμημάτων ώρα 16:45

Ραδιολογίας (Α’ Εξάμηνο)

Προσέλευση τμημάτων ώρα 17:45

Στέλεχος Διοίκησης Οικονομίας (Γ’ Εξάμηνο)

Τεχνικός Αρτοποιός Ζαχαροπλαστικής (Γ’ Εξάμηνο)

Τρίτη  11-10-2022

Προσέλευση τμημάτων ώρα 16:00

Κομμωτικής (Γ’ Εξάμηνο)

Αμπελουργίας και Οινολογίας (Α’ &Γ΄ Εξάμηνα)


Οι ειδικότητες που λειτουργούν στο ΙΕΚ Μεταμόρφωσης, το έτος  κατάρτισης  2022-2023 είναι:

        Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων  (Α΄ & Γ΄ εξ.)

        Βοηθός Εργοθεραπείας  (Α΄ & Γ΄ εξ.)

  ➢   Βοηθός Φυσικοθεραπείας  (Γ΄ εξ.)

     Βοηθός Ραδιολογίας και Ακτινολογίας  (Α΄ & Γ΄ εξ.)   

        Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας  (Α΄ & Γ΄ εξ.)

     Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων  (Α΄ & Γ΄ εξ.)

       Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης  (Α΄ & Γ΄ εξ.) 

       Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας – Καλλωπισμού Νυχιών & Ονυχοπλαστικής              (Α΄ & Γ΄ εξ.)

       Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλαστικής  (Α΄ & Γ΄ εξ.)

     Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης- Αρχιμάγειρας (CHEF)  (Α΄ εξ.)

  ➢   Τεχνικός Αμπελουργίας και  Οινολογία  (Α΄ & Γ΄ εξ.)


ΕΓΓΡΑΦΕΣ  ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ  Β΄ ΦΑΣΗΣ

  Παρακαλούνται οι επιτυχόντες υποψήφιοι Β΄ Φάσης στις ειδικότητες του Δ.ΙΕΚ Μεταμόρφωσης να προσέλθουν απαραιτήτως από σήμερα 27-9-2022 μέχρι και την Πέμπτη 29-09-2022 στο  ΙΕΚ για εγγραφή στο Α΄ εξάμηνο.

 Ώρες  προσέλευσης  του  κοινού  15:00 έως 20:00  καθημερινά.

Δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

2. Φωτοαντίγραφο του Απολυτήριου Τίτλου Σπουδών (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ κ.λπ.)

3. Φωτοαντίγραφο αριθμού ΑΜΚΑ.

4. Πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης.

5. Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία σχετική με την ειδικότητα επιλογής). 

6. Εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους.

 

Δείτε τα αποτελέσματα στον παρακάτω σύνδεσμο.


ΕΓΓΡΑΦΕΣ  ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ  Α΄ ΦΑΣΗΣ

 Παρακαλούνται οι επιτυχόντες υποψήφιοι Α΄ Φάσης στις ειδικότητες του Δ.ΙΕΚ Μεταμόρφωσης να προσέλθουν απαραιτήτως από σήμερα Παρασκευή 16-09-2022 έως και την Πέμπτη 22-09-2022 στο  ΙΕΚ για εγγραφή στο Α΄ εξάμηνο.

Ώρες  προσέλευσης  του  κοινού  15:00 έως 20:00  καθημερινά.

Υπάρχει το ενδεχόμενο κάποιος που έχει επιλεγεί μέσω της τρέχουσας διαδικασίας να έχει ήδη εγγραφεί και σε κάποιο ΙΕΚ ή σε κάποια άλλη ειδικότητα μέσω του παράλληλου μηχανογραφικού.

 Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει πρώτα να υποβάλλει στο Ι.Ε.Κ. που έχει αρχικά εγγραφεί, με το παράλληλο μηχανογραφικό, υπεύθυνη δήλωση ότι επιθυμεί τη διαγραφή του μέχρι και την Πέμπτη 22-09-2022, διαφορετικά χάνεται το δικαίωμα εγγραφής του στη νέα ειδικότητα.

Δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

2. Φωτοαντίγραφο του Απολυτήριου Τίτλου Σπουδών (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ κ.λπ.)

3. Φωτοαντίγραφο αριθμού ΑΜΚΑ.

4. Πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης.

5. Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία σχετική με την ειδικότητα επιλογής). 

6. Εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους.

 

Δείτε τα αποτελέσματα στον παρακάτω σύνδεσμο.


ΕΝΑΡΞΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ  ΣΤΑ  ΔΗΜΟΣΙΑ  Ι.Ε.Κ.  ΕΚΤΟΣ  ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ  ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

 Καλούμε τους αποφοίτους Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. Τ.Ε.Ε. Β΄ ΚΥΚΛΟΥ Ε.Π.Λ. να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση επιλογής στα Δημόσια Ι.Ε.Κ., για το έτος κατάρτισης 2022-2023, από την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 12:00 μέχρι και την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 15:00 στον παρακάτω σύνδεσμο:     

https://diek.it.minedu.gov.gr

  Οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στο ΙΕΚ Μεταμόρφωσης, το έτος  κατάρτισης  2022-2023 είναι:

1.      Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων 

2.      Βοηθός Εργοθεραπείας 

3.   Βοηθός Ραδιολογίας και Ακτινολογίας

4.      Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας

5.   Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

6.     Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης   

7.     Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας – Καλλωπισμού Νυχιών & Ονυχοπλαστικής 

8.     Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλαστικής 

9.   Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης- Αρχιμάγειρας (CHEF)

    10.  Τεχνικός Αμπελουργίας και  Οινολογίας

     Τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. προσφέρουν ποιοτική δωρεάν επαγγελματική κατάρτιση, παρέχουν τη δυνατότητα στους καταρτιζόμενους να ενισχύσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα, την επαγγελματική τους δυναμική, τις προοπτικές απορρόφησης στην αγορά εργασίας, καθώς και την τοποθέτησή τους σε σύγχρονες θέσεις απασχόλησης.


 ΕΓΓΡΑΦΕΣ  ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ  ΜΕ ΤΟ  ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ  ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ

   Η προθεσμία για την εγγραφή των επιτυχόντων με το παράλληλο μηχανογραφικό στο ΔΙΕΚ Μεταμόρφωσης είναι  από την Πέμπτη 1-9-2022 μέχρι την Δευτέρα 12-9-2022 κατά τις απογευματινές ώρες (13:00 – 20:00).

Η τήρηση της παραπάνω προθεσμίας εγγραφής είναι ΚΡΙΣΙΜΗ. Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν επιθυμούν να εγγραφούν.

   Δικαιολογητικά 

  1. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

  2. Φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Τίτλου Λυκείου.

  3. Βεβαίωση ΑΜΚΑ.

  4. Πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης.

  5. Αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία). 

      Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους αυτοπροσώπως.  Αν αυτό δεν είναι δυνατό για σοβαρό και τεκμηριωμένο λόγο (π.χ. ασθένεια, ωράριο εργασίας), τα δικαιολογητικά του υποψηφίου κατατίθενται με την απαραίτητη εξουσιοδότηση στο φάκελο εγγραφής.

Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται η εγγραφή του υποψηφίου ταυτόχρονα σε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση ΑΕΙ και σε Δημόσιο ΙΕΚ.


ΕΓΓΡΑΦΗ  ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ  ΕΠΑ.Λ., Τ.Ε.Ε.  Β’ ΚΥΚΛΟΥ, Τ.Ε.Λ.  ΣΤΟ  Γ’  ΕΞΑΜΗΝΟ

    Πτυχιούχοι ΕΠΑ.Λ., Τ.Ε.Ε. Β’  ΚΥΚΛΟΥ, Τ.Ε.Λ., μπορούν να εγγραφούν κατά περίπτωση στο Γ’ εξάμηνο φοίτησης σε συναφείς ειδικότητες με τον επαγγελματικό τομέα που αποφοίτησαν. Στην περίπτωση αυτή οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν αίτηση εγγραφής απευθείας στο ΙΕΚ Μεταμόρφωσης από Πέμπτη 1/9/2022 μέχρι Πέμπτη 15/9/2022 τις ώρες 15:00 έως 20:00.

     Οι ειδικότητες Γ΄ εξαμήνου που παρέχουν τα Δ.Ι.Ε.Κ. την περίοδο 2022-2023 στο χειμερινό εξάμηνο βρίσκονται στον σύνδεσμο:

https://diek.it.minedu.gov.gr/docs/c_2022b.xlsx


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

    Κατόπιν της απόφασης της Περιφέρειας  Αττικής  για διακοπή της δια ζώσης λειτουργίας των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του δήμου μας και αύριο Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2022, λόγω της εξέλιξης της κακοκαιρίας ΦΙΛΙΠΠΟΣ και για προληπτικούς λόγους, σας ενημερώνουμε πως η κατάρτιση στο ΙΕΚ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ θα πραγματοποιηθεί με σύγχρονη τηλεκπαίδευση σύμφωνα με το πρόγραμμα των μαθημάτων (και  των προγραμματισμένων αναπληρώσεων).

     Οι καταρτιζόμενοι/ες θα ενημερωθούν μέσω μηνύματος από τους εκπαιδευτές/τριες στο e-class για τον τρόπο διεξαγωγής των μαθημάτων.

  Από την διεύθυνση του ΙΕΚ


 

Κατόπιν της απόφασης της Περιφέρειας  Αττικής  για διακοπή της δια ζώσης λειτουργίας των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τη Δευτέρα 24 και την Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022, λόγω της εξέλιξης της κακοκαιρίας ΕΛΠΙΣ  και για προληπτικούς λόγους, σας ενημερώνουμε πως η κατάρτιση στο ΙΕΚ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ τις δύο αυτές μέρες θα πραγματοποιηθεί με σύγχρονη τηλεκπαίδευση σύμφωνα με το πρόγραμμα μαθημάτων.

Οι καταρτιζόμενοι/ες θα ενημερωθούν μέσω μηνύματος από τους εκπαιδευτές/τριες στο e-class για τον τρόπο διεξαγωγής των μαθημάτων.


Οι καταρτιζόμενοι του Δ.Ι.Ε.Κ. που έχουν ηλικία έως 22 ετών και δεν εμπίπτουν σε κάποια άλλη κατηγορία που παρέχει δικαίωμα μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο ή με πλήρη απαλλαγή, για την οποία να είναι σε ισχύ ανάλογη Κοινή Υπουργική Απόφαση, θα πρέπει μέχρι τις 30 Νοεμβρίου να ολοκληρώσουν τη διαδικασία για την έκδοση της κάρτας  μειωμένου εισιτηρίου.

 Για την έκδοση της κάρτας, ο καταρτιζόμενος θα πρέπει να προσέλθει, προσκομίζοντας την Αστυνομική του Ταυτότητα και Βεβαίωση Φοίτησης, σε κάποιο από τα εκδοτήρια που θα βρει στον σύνδεσμο εδώ.


- Μειωμένο εισιτήριο στους σπουδαστές Δ.ΙΕΚ   Περισσότερα εδώ

- Στεγαστικό επίδομα σπουδαστών Δ.ΙΕΚ    Περισσότερα  εδώ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

Καλούνται οι καταρτιζόμενοι να προσέλθουν στο  Δ.Ι.Ε.Κ. Μεταμόρφωσης για ενημέρωση  σε θέματα λειτουργίας του Ι.Ε.Κ.  σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Κατά την είσοδό σας στο Δ.Ι.Ε.Κ. παρακαλούμε να έχετε μαζί σας το πιστοποιητικό εμβολιασμού / νόσησης ή αρνητικό rapid test.


ΕΓΓΡΑΦΕΣ  ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ  Β΄ ΦΑΣΗΣ

  Παρακαλούνται οι επιτυχόντες υποψήφιοι Β΄ Φάσης στις ειδικότητες του Δ.ΙΕΚ Μεταμόρφωσης να προσέλθουν απαραιτήτως έως και την Παρασκευή 01-10-2021 στο  ΙΕΚ για εγγραφή στο Α΄ εξάμηνο.

 Ώρες  προσέλευσης  του  κοινού  14:00 έως 20:00  καθημερινά.


ΕΓΓΡΑΦΕΣ  ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ  Α΄ ΦΑΣΗΣ

 Παρακαλούνται οι επιτυχόντες υποψήφιοι Α΄ Φάσης στις ειδικότητες του Δ.ΙΕΚ Μεταμόρφωσης να προσέλθουν απαραιτήτως έως και την Τετάρτη 22-09-2021 στο  ΙΕΚ για εγγραφή στο Α΄ εξάμηνο.

Ώρες  προσέλευσης  του  κοινού  14:00 έως 20:00  καθημερινά.

Υπάρχει το ενδεχόμενο κάποιος που έχει επιλεγεί μέσω της τρέχουσας διαδικασίας να έχει ήδη εγγραφεί και σε κάποιο ΙΕΚ ή σε κάποια άλλη ειδικότητα μέσω του παράλληλου μηχανογραφικού.

 Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει πρώτα να υποβάλλει στο Ι.Ε.Κ. που έχει αρχικά εγγραφεί, με το παράλληλο μηχανογραφικό, υπεύθυνη δήλωση ότι επιθυμεί τη διαγραφή του μέχρι και την Τετάρτη 22-09-2021, διαφορετικά χάνεται το δικαίωμα εγγραφής του στη νέα ειδικότητα.

Δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

2. Φωτοαντίγραφο του Απολυτήριου Τίτλου Σπουδών (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ κ.λπ.)

3. Φωτοαντίγραφο αριθμού ΑΜΚΑ.

4. Πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης.

5. Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία σχετική με την ειδικότητα επιλογής). 

6. Εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους.


ΕΝΑΡΞΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ  ΣΤΑ  ΔΗΜΟΣΙΑ  Ι.Ε.Κ.

 Καλούμε τους αποφοίτους Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. Τ.Ε.Ε. Β΄ ΚΥΚΛΟΥ Ε.Π.Λ. να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση επιλογής στα Δημόσια Ι.Ε.Κ., για το έτος κατάρτισης 2021-2022, από την Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 15:00 μέχρι και την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 23:59 στον παρακάτω σύνδεσμο:     

https://diek.it.minedu.gov.gr

  Οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στο ΙΕΚ Μεταμόρφωσης, το έτος  κατάρτισης  2021-2022 είναι:

 1. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων 

 2. Βοηθός Εργοθεραπείας 

 3. Βοηθός Φυσικοθεραπείας  

 4. Βοηθός Ραδιολογίας και Ακτινολογίας

 5. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας 

 6. Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

 7. Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης   

 8. Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας – Καλλωπισμού Νυχιών & Ονυχοπλαστικής 

 9. Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλαστικής

 10. Τεχνικός Αμπελουργίας και  Οινολογίας 


 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ

   Η προθεσμία για την εγγραφή των επιτυχόντων με το παράλληλο μηχανογραφικό στο ΔΙΕΚ Μεταμόρφωσης είναι  από την Πέμπτη 2-9-2021 μέχρι την Παρασκευή 10-9-2021 κατά τις απογευματινές ώρες (13:00 – 21:00).

   Δικαιολογητικά 

  1. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

  2. Φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Τίτλου Λυκείου.

  3. Βεβαίωση ΑΜΚΑ.

  4. Πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης.

  5. Αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία). 

 


 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑ.Λ., Τ.Ε.Ε. Β’ ΚΥΚΛΟΥ, Τ.Ε.Λ. ΣΕ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ.

  Η διαδικασία εγγραφής δεν γίνεται ηλεκτρονικά αλλά με απευθείας κατάθεση αίτησης των ενδιαφερομένων στα Ι.Ε.Κ. ενδιαφέροντος τους, τα οποία έχουν Γ’ εξάμηνο στις συναφείς ειδικότητες.

 Οι ειδικότητες Γ’ εξαμήνου που παρέχουν τα Δ.Ι.Ε.Κ. την περίοδο 2021-2022 στο χειμερινό εξάμηνο είναι στο:  https://diek.it.minedu.gov.gr/docs/c_2021b.xls   


ΠΡΑΚΤΙΚΗ  ΑΣΚΗΣΗ  ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ  ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ  ΕΤΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4957/2022 (άρθρο 363), οι καταρτιζόμενοι παρελθόντων ετών του ΙΕΚ, οι οποίοι δεν έχουν πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση που προβλέπεται, υποχρεούνται να την ολοκληρώσουν έως 31-12-2024.


ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ  2021Α

Μετά τη λήξη του διακοπών του Πάσχα, η κατάρτιση συνεχίζεται εξ αποστάσεως από Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 για όλα τα μαθήματα όπως ορίζονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα. 

Από Δευτέρα  17  Μαΐου 2021, θα πραγματοποιείται η διεξαγωγή συγκεκριμένων εργαστηριακών μαθημάτων με φυσική παρουσία εντός των εργαστηριακών χώρων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση της δια ζώσης κατάρτισης είναι  η διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) μια φορά την εβδομάδα προ μαθήματος για καταρτιζόμενους και εκπαιδευτές.

Στα τμήματα που θα διενεργηθούν εργαστηριακά μαθήματα δια ζώσης θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις στην πλατφόρμα open- e class μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ  ΚΟΙΝΟΥ

Το ΙΕΚ Μεταμόρφωσης θα εξυπηρετεί το κοινό μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση iekmetamorfosis@gmail.com. Μπορείτε να διατυπώνετε το αίτημά σας αναφέροντας τα στοιχεία επικοινωνίας ή να τηλεφωνείτε στο 2102842826 τις ώρες 13:00 – 19:00.


ΕΝΑΡΞΗ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ  2021Α

     Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα του Εαρινού Εξαμήνου 2021Α’ ξεκινούν την Τρίτη 02-03-2021 με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση λόγω των μέτρων περιορισμού διασποράς του κορωνοϊού COVID 19, μέχρι νεωτέρας οδηγίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

             1.  ΜΑΘΗΜΑΤΑ

     Τα μαθήματα θα γίνονται υποχρεωτικά με τη χρήση της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (webex, zoom, skype κλπ) σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, το οποίο είναι αναρτημένο στο open e-class στο πεδίο «Ανακοινώσεις ΙΕΚ» σε κάθε τμήμα. Ο εκπαιδευτής μεριμνά για την έγκαιρη κοινοποίηση του συνδέσμου πρόσβασης στην αντίστοιχη πλατφόρμα σύγχρονης εκπαίδευσης, ενώ κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα παρακολουθεί την παρουσία των καταρτιζόμενων και την ανταπόκρισή τους στις απαιτούμενες δραστηριότητες και εργασίες. Συμπληρωματικά για την ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού, ασκήσεων εμπέδωσης και αξιολόγησης θα χρησιμοποιείται η ασύγχρονη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης open e-class.

           2.   ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ  ΚΟΙΝΟΥ

     Το ΙΕΚ Μεταμόρφωσης θα εξυπηρετεί το κοινό μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση iekmetamorfosis@gmail.com. Μπορείτε να διατυπώνετε το αίτημά σας αναφέροντας τα στοιχεία επικοινωνίας ή να τηλεφωνείτε στο 2102842826 τις ώρες 13:00 – 19:00.

 


   Το ΙΕΚ Μεταμόρφωσης από την Πέμπτη 11-02-2021 έως την Παρασκευή 26-02-2021 θα εξυπηρετεί το κοινό μόνο μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση iekmetamorfosis@gmail.com. Στείλτε e-mail με το αίτημά σας και τα στοιχεία επικοινωνίας σας ή τηλεφωνήστε στο 2102842826 τις ώρες 12:00 – 16:00.


Το ΙΕΚ Μεταμόρφωσης (διοικητικές υπηρεσίες) θα παραμείνει κλειστό μέχρι την Παρασκευή 05-02-2021.


Σας ενημερώνουμε ότι από την Παρασκευή 8-1-2021 συνεχίζεται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο ΙΕΚ μέχρι νεώτερης οδηγίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.


1. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Οποιοδήποτε αίτημά σας θα εξυπηρετείται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Σε κάθε περίπτωση, πριν την προσέλευσή σας στη γραμματεία του ΙΕΚ, στείλτε e-mail με το αίτημά σας και τα στοιχεία επικοινωνίας σας στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή επικοινωνήστε στο 2102842826  (Ώρες εξυπηρέτησης κοινού 13:00 – 16:00). 

2. ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Όλοι οι σπουδαστές θα παρακολουθούν την ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Ο εκπαιδευτής σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα θα αναρτά στο e-class υλικό (σημειώσεις , οδηγίες, προτεινόμενες ασκήσεις, εργασίες). Οι ερωτήσεις κατανόησης, εργασίες κλπ, ανάλογα με τη ροή των μαθημάτων θα έχουν οπωσδήποτε συγκεκριμένες ημερομηνίες παράδοσης. Ο καθηγητής θα παρακολουθεί την παρουσία των καταρτιζομένων από τη δραστηριότητά τους στην πλατφόρμα  e-class και την ανταπόκρισή τους στις απαιτούμενες εργασίες.

 

Συμπληρωματικά, οι εκπαιδευτές μπορούν να χρησιμοποιούν όποιο άλλο πρόσφορο τρόπο διεξαγωγής του μαθήματος (skype, facebook, zoom, webex κλπ) 

Τηρούμε όλοι τα μέτρα και μένουμε ασφαλείς!


ΕΓΓΡΑΦΕΣ  ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ   ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες υποψήφιοι στις ειδικότητες του ΔΙΕΚ Μεταμόρφωσης να προσέλθουν απαραιτήτως έως και την Δευτέρα 28-09-2020 στο  ΙΕΚ για εγγραφή στο Α΄εξάμηνο.

Για να δείτε το αποτέλεσμα της αίτησής σας, θα πρέπει να κάνετε Είσοδο στο σύστημα  https://diek.it.minedu.gov.gr χρησιμοποιώντας το  e-mail και συνθηματικό που ήδη έχετε. Από εκεί μπορείτε να εκτυπώσετε την αίτησή σας, η οποία φέρει αριθμό πρωτοκόλλου, καθώς και τα μόρια ανά προτίμηση.

 Αν δεν θυμάστε το συνθηματικό σας, μπορείτε να ζητήσετε Επαναφορά συνθηματικού στο  https://diek.it.minedu.gov.gr/index.php/basic/reset 

 Δικαιολογητικά 

1. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

2. Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής  (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ κ.λπ.)

3. Φωτοαντίγραφο αριθμού ΑΜΚΑ .

4. Πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης.

5.Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία σχετική με την ειδικότητα επιλογής). 

 6. Εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους σε οριστική μορφή (με αριθμό πρωτοκόλλου).


Ανακοίνωση  παράτασης  υποβολής  ηλεκτρονικών  αιτήσεων  νέων εγγραφών  Α΄  Εξαμήνου  2020-2021

 

 

   Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ανακοίνωσε την παράταση υποβολής αιτήσεων εγγραφών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) της χώρας για το έτος κατάρτισης 2020-2021,  μέχρι τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 10:00 π.μ.

 Η υποβολή αίτηση εγγραφής, στα Δημόσια Ι.Ε.Κ., γίνεται στον σύνδεσμο: https://diek.it.minedu.gov.gr

      Οι νέες ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στο ΙΕΚ Μεταμόρφωσης, για αποφοίτους Λυκείου, το έτος κατάρτισης 2020-2021 είναι:

 

 Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

 Βοηθός Εργοθεραπείας

 Βοηθός Φυσικοθεραπείας

 Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας

 Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

  Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας – Καλλωπισμού Νυχιών & Ονυχοπλαστικής

 Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλαστικής

 

Περισσότερες πληροφορίες για τις ειδικότητες των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. εξαμήνου 2020Β μπορείτε να αναζητήσετε στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://gsae.edu.gr/el/toppress/1642-anakoinosi-eidikot-diek-2020b

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πτυχιούχοι ΕΠΑ.Λ. Τ.Ε.Ε. Β΄ ΚΥΚΛΟΥ Ε.Π.Λ. μπορούν να καταταγούν κατά περίπτωση στο Γ΄ εξάμηνο φοίτησης σε συναφείς ειδικότητες. Η διαδικασία κατάταξης δεν γίνεται ηλεκτρονικά αλλά με απευθείας κατάθεση αίτησης των ενδιαφερομένων στα Ι.Ε.Κ. ενδιαφέροντός τους, τα οποία έχουν Γ΄ εξάμηνο στις συναφείς ειδικότητες.

Οι ειδικότητες Γ’ εξαμήνου που παρέχουν τα Δ.Ι.Ε.Κ. την περίοδο 2020-2021 στο χειμερινό εξάμηνο είναι ΕΔΩ  

 


 Οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στο ΙΕΚ Μεταμόρφωσης το έτος κατάρτισης 2019-2020 είναι:

 

➢   Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων    

  Βοηθός Εργοθεραπείας   

  Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας 

  Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων  

  Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης  

  Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας – Καλλωπισμού Νυχιών & Ονυχοπλαστικής

  Τεχνικός Αμπελουργίας και Οινολογίας

  Στέλεχος Τεχνολογίας και  Ελέγχου Τροφίμων και Ποτών 


 Οι ειδικότητες που λειτουργούν στο ΙΕΚ Μεταμόρφωσης,  το έτος 2018-2019 είναι:

 

➢ Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων  (Α΄ και Γ΄εξ.)

➢ Βοηθός Εργοθεραπείας  (Α΄ και Γ΄εξ.)

➢ Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας  (Α΄ και Γ΄εξ.)

➢ Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης   (Α΄ εξ.)

➢ Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων  (Α΄ και Γ΄εξ.)

➢ Βοηθός Φυσικοθεραπείας   (Α΄ εξ.)

➢ Στέλεχος Τεχνολογίας και  Ελέγχου Τροφίμων και Ποτών   (Α΄ εξ.)

➢ Τεχνικός Αμπελουργίας και Οινολογίας   (Α΄ εξ.)

➢ Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλαστικής  (Α΄ εξ.)


  Υποβολή αιτήσεων εγγραφής στα ΙΕΚ  

     Οι νέες ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στο ΙΕΚ Μεταμόρφωσης, για αποφοίτους Λυκείου, το σχολικό έτος 2018-2019 είναι:

➢ Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

➢ Βοηθός Εργοθεραπείας

➢ Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας

➢ Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης

➢ Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

➢ Βοηθός Φυσικοθεραπείας

➢ Στέλεχος Τεχνολογίας και  Ελέγχου Τροφίμων και Ποτών

➢ Τεχνικός Αμπελουργίας και Οινολογίας

➢ Τεχνικός Αρτοποιός - Ζαχαροπλαστικής

 

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες υποψήφιοι να προσέλθουν απαραιτήτως έως και την Παρασκευή 14-09-2018, στο  ΙΕΚ για να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής. Σημειώνεται ότι τo ωράριο λειτουργίας του ΙΕΚ είναι 13:00-20:00.

Για να δείτε το αποτέλεσμα της αίτησής σας, θα πρέπει να κάνετε Είσοδο στο σύστημα https://diek.it.minedu.gov.gr χρησιμοποιώντας το  email και συνθηματικό που ήδη έχετε. Από εκεί μπορείτε να εκτυπώσετε την αίτησή σας, η οποία φέρει αριθμό πρωτοκόλλου, καθώς και τα μόρια ανά προτίμηση.

 Αν δεν θυμάστε το συνθηματικό σας, μπορείτε να ζητήσετε Επαναφορά συνθηματικού στο  https://diek.it.minedu.gov.gr/index.php/basic/reset 

Οδηγίες εδώ