Το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης υποδέχεται σπουδαστές/τριες Φύλακες Μουσείων & Αρχαιολογικών χώρων για να υλοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/σπουδαστές μπορούν να στέλνουν ένα σύντομο βιογραφικό τους στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..