Εγκύκλιος Για Πρακτική Άσκηση Καταρτιζόμενων ΙΕΚ. Δείτε εδώ.


Κανονισμός Λειτουργίας ΙΕΚ. Δείτε εδώ.


Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης ΙΕΚ. Δείτε εδώ.