Κανονισμός Λειτουργίας ΙΕΚ. Δείτε εδώ.


Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης ΙΕΚ. Δείτε εδώ.


Εγκύκλιος Για Πρακτική Άσκηση Καταρτιζόμενων ΙΕΚ. Δείτε εδώ.


Αίτηση Πρακτικής Άσκησης. Δείτε εδώ.


Βεβαίωση Εργοδότη. Δείτε εδώ.


Βεβαίωση Παρουσίας. Δείτε εδώ.


Βιβλίο 6μηνης Πρακτικής Άσκησης. Δείτε εδώ.